Siostry Terezjanki
w Parafii Matki Bożej
Królowej Polski

Biblijna Akademia Najmłodszych

Parafia Matki Bożej Królowej Polski

II Niedziela Zwykła - 14 stycznia 2018

<<< J 1, 35-42

 

  1.   Jak Jan Chrzciciel nazwał Jezusa?

   Ο     a) Zbawiciel świata

  Ο     b) Baranek Boży 

  Ο     c) Król pokoju

  Ο     d) Mesjasz

  1.  Jak miał na imię uczeń, który przyprowadził Szymona Piotra do Jezusa?

  Ο     a) Jan 

  Ο     b) Paweł 

  Ο     c) Andrzej

  Ο     d) Łukasz

  1.  Słowo „Rabbi” oznacza …

  Ο     a) Pan 

  Ο     b) Nauczyciel 

  Ο     c) Mesjasz

  Ο     d) Baranek Boży

  1.  Na pytanie «Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Jezus odpowiedział:

  Ο     a) «Chodźcie, a zobaczycie».

  Ο     b) w Nazarecie 

  Ο     c) w Betlejem

  Ο     d) «Chodźcie, a wam pokażę».

  1.  Co znaczy imię Kefas?

  Ο     a) Szymon 

  Ο     b) Andrzej

  Ο     c) Jan

  Ο     d) Piotr