Siostry Terezjanki
w Parafii Matki Bożej
Królowej Polski

Biblijna Akademia Najmłodszych

Parafia Matki Bożej Królowej Polski

IV Niedziela Wielkanocna - 22 kwietnia 2018

<<< J 10, 11-18

 

  1.    Co, według Pana Jezusa, robi dobry pasterz?

   Ο     a) troszczy się o owce

  Ο     b) pasie swoje stado

  Ο     c) daje życie swoje za owce

  Ο     d) prowadzi owce na dobre pastwiska

  1.  Dlaczego najemnik ucieka widząc nadchodzącego wilka?

  Ο     a) nie zależy mu na owcach

  Ο     b) ze strachu

  Ο     c) za mało mu zapłacono

  Ο     d) chce ocalić własne życie

  1.  Dokończ zdanie: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie …..”

  Ο     a) „słuchają”

  Ο     b) „nie znają”

  Ο     c) „kochają”

  Ο     d) „znają”

  1.   Co Pan Jezus ma zrobić z owcami z innej zagrody?

  Ο     a) rozproszyć

  Ο     b) przyprowadzić

  Ο     c) ukarać

  Ο     d) nagrodzić

  1.  Uzupełnij brakujące słowa: Dlatego …………….. Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać.

  Ο     a) „posyła” 

  Ο     b) „słucha” 

  Ο     c) „miłuje” 

  Ο     d) „żałuje”