Siostry Terezjanki
w Parafii Matki Bożej
Królowej Polski

Biblijna Akademia Najmłodszych

Parafia Matki Bożej Królowej Polski

V Niedziela Wielkiego Postu - 18 marca 2018

<<< J 12, 20-33

 

  1.    Do kogo w czasie święta zwrócili się Grecy słowami: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”?

   Ο     a) do Andrzeja

  Ο     b) do Filipa

  Ο     c) do Piotra

  Ο     d) do Jana

  1.  Skąd pochodził Filip?

  Ο     a) z Kafarnaum

  Ο     b) z Korozain 

  Ο     c) z Nazaretu

  Ο     d) z Betsaidy 

  1.  Dokończ słowa Pana Jezusa: „Ten, kto kocha swoje życie…”

  Ο     a) ten je zyskuje 

  Ο     b) przynosi plon obfity

  Ο     c) traci je

  Ο     d) będzie żył na wieki

  1.   Co ma robić człowiek, który chce służyć Jezusowi?

  Ο     a) kochać swoje życie

  Ο     b) iść za Jezusem

  Ο     c) oczekiwać pochwał i zaszczytów

  Ο     d) mówić „Panie, Panie”

  1.  Co wydarzyło się, gdy Jezus wyrzekł słowa: „Ojcze, wsław Twoje imię”?

  Ο     a) rozległ się głos z nieba

  Ο     b) został wskrzeszony Łazarz

  Ο     c) strażnicy upadli na kolana

  Ο     d) faryzeusze oddali Mu pokłon