Siostry Terezjanki
w Parafii Matki Bożej
Królowej Polski

W niedzielę po Mszy św. o godz.11:00, tj 14 stycznia, mogliśmy wysłuchać pięknego koncertu kolęd w wykonaniu naszej scholi dziecięcej.

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Dzisiaj w Betlejem

Gdy się Chrystus rodzi

Schola śpiewa

Cecyliada 2016