„O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności” to tytuł dokumentu, który wydała Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

„Religijność chrześcijańska nie jest prostym przedłużeniem religijności naturalnej. Wypływa bowiem z nadprzyrodzonych cnót wiary, nadziei i miłości oraz opiera się na nich. Kształtowana jest i rozwijana przez łaskę Bożą oraz ludzkie działania zgodne z Bożym Objawieniem przekazywanym w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła.

Ukształtowana w ten sposób religijność charakteryzuje się różnorodnością i bogactwem form. Aby mogła ona pełnić właściwe sobie zadanie i by nie ulegała wypaczeniom, należy stale nad nią czuwać i się o nią troszczyć” – czytamy w dokumencie Komisji.

Dokument został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Nauki Wiary KEP 1 czerwca br. i podpisany przez jej Przewodniczącego abp. Stanisława Budzika.

Treść dokumentu: O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności

BP KEP