3 maja obchodziliśmy  uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, głównej Patronki Polski, która jest naszym dorocznym odpustem. Sumie odpustowej przewodniczył ksiądz prałat Wojciech Niedźwiecki, dziekan naszego dekanatu.