Back to Top

ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

Czym jest Żywy Różaniec?

Żywy Różaniec jest modlitewnym łańcuchem 20 osób. Każda z nich modli się codziennie odmawiając dziesiątkę różańca, rozważając przydzieloną sobie tajemnicę. Tak, że codziennie jest odmawiany cały różaniec stanowiący modlitwę Kościoła. Idea takiego podziału różańca między wieloma osobami narodziła się w dziewiętnastym wieku w Lyonie, pod wpływem młodej kobiety Pauline - Marie Jaricot. W wielu krajach parafie organizują Żywy Różaniec dla swoich członków.

Czy także ty pragniesz uczestniczyć?

Aby stać się członkiem Żywego Różańca należy: - odmawiać codziennie dziesiątkę różańca i rozważać przydzieloną tajemnicę - prosić Pana w specjalnej intencji Spotkania Żywego Różańca odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca w salce  (na piętrze) w Domu Sióstr. Spotkanie jest po mszy św. o 7.30 i po różańcu.

DEKRET
PRYMAS POLSKI
/-/ + Stefan Kard. Wyszyński Prymas Polski
Warszawa, dnia 7 września 1977r.

I. ŻYWY RÓŻANIEC oznacza:

a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

b. Oznacza jakby ELEKTROWNIE DUCHOWĄ, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnot moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej, itd.

c. Żywy Różaniec jest jakby niezdobyta TWIERDZĄ OBRONNĄ, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem, itp.

d. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada piętnaście osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - piętnaście tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

II. MIESIECZANA ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

Raz w miesiącu, członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. Nie trzeba tłumaczyć, jak ważne to nabożeństwo! Istnieje podwójny system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie i przez ciągłą kolejność tajemnic. Drugi system jest praktyczniejszy, ponieważ z góry wiadomo, jaką tajemnicę otrzyma się w następnym miesiącu, zachowany jest większy porządek i łatwiej jest nauczyć się wszystkich tajemnic. Zelator prowadzi w zeszycie wykres miesięcznej zmiany, każdy zaś z członków winien posiadać tajemnice w formie książeczki, a nie tylko na osobnych kartkach.

Zmiana tajemnic różańcowych następuje po Mszy św. Zawsze przewodniczy jej ks. Dyrektor, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, błogosławi tajemnice, wymienia nazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia jeden dziesiątek Różańca i kończy błogosławieństwem.

III. OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓŻAŃCU

Obowiązki członków Żywego Różańca:

- Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
- Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
- Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
- Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
- Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
- Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

Obowiązki zelatora:

- Sprawdza obecność członków Żywego Różańca na nabożeństwie.
- Dostarcza tajemnicę z intencją modlitewną nieobecnym.
- Zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich.
- Zbiera miesięczne składki, np. na Mszę św.
- Odwiedza chorych członków i otacza ich miłością.
- Czuwa, by Róża posiadała pełny skład - piętnaście osób. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków zelatora.
- Pilnuje, aby Róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie.
- Utrzymuje stałą łączność między Różą a ks. Dyrektorem.

UWAGA: Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:

- W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
- Narodzenia Pana Jezusa
- Zmartwychwstania Pańskiego
- Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie
- Wniebowzięcia Matki Bożej
- Królowej Różańca św.
- Niepokalanego Poczęcia Maryi
- Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego)

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca św., przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por In Anal Ord. Praedic 38/25.X.1967/p.309/.

SPOTKANIA FORMACYJNE W NASZEJ PARAFII

W drugą sobotę miesiąca po porannym różańcu, spotkanie formacyjne Koła Żywego Różańca w salce.

Strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji w polityce prywatności
Dalsze informacje Zgadzam się Odrzuć