Poniedziałek

27.11.2023

6:30 - † Barbarę Badulską (int. popogrz.)

7:30 - † Małgorzatę Czapską (int. greg.)

7:30 - wynagradzająca Sercu NMP za grzechy w rodzinie


18:00 - † Krystynę Bartoszewicz (int. od rodziny Piotrowskich)

18:00 - † Pawła Chyb i Franciszka Jankowskiego (int. od rodziców i siostry)

18:00 - † Henryka i Karola Mejger 

Wtorek

28.11.2023 

 

6:30 - wynagradzająca za grzechy w rodzinie


7:30 - † Macieja Kowalczyka

7:30 - wynagradzająca Sercu NMP za grzechy w rodzinie


18:00 - † Sabinę i Bolesława Ciechanowskich i Wiktora Skrzypnika 

18:00 - † Małgorzatę Czapską (int. greg.)

18:00 - † Janusza Kosobuckiego (int. z ok. urodzin i imienin) oraz rodziców z obu stron

Środa

29.11.2023

 

6:30 - † Teresę Mańkowską


7:30 - † Mamę Marię Cieszyńską (1 r. śm.)

7:30 - wynagradzająca Sercu NMP za grzechy w rodzinie


18:00 - † Olgę i Czesława Szuberla oraz zm. z rodziny 

18:00 - † Małgorzatę Czapską (int. greg.)

18:00 - † Urszulę i Ireneusza Sacewicz i zm. z rodziny 

Czwartek

30.11.2023

Św. Andrzeja Apostoła

 

6:30 - † Czesławę i Kazimierza Bachanów i zm. z rodziny


7:30 - † Małgorzatę Czapską (int. greg.)

7:30 - O Boże Bł. i opiekę MBKP dla Ks. Proboszcza w dniu imienin (int. od Koła ŻR)


18:00 - † Halinę Osińską, Teresę Stybelską, zm. z rodziny Osińskich, Beringer i Sobackich 

18:00 - dziękczynna z prośbą o Boże Bł. dla Piotra z okazji urodzin 

18:00 - † Męża Wiesława Mańskiego (2 r. śm.), zm. z rodziny Mańskich i Witkowskich 

Piątek

01.12.2023

 

6:30 - † Marzenę Malczak (1 r. śm.) (int. od mamy)

6:30 - † Pawła Grabowskiego (1 r. śm.) (int. od żony i synów)


7:30 - † Edytę Prochera (4 r. śm.)

7:30 - † Małgorzatę Czapską (int. greg.)


18:00 - † Zdzisława Lipińskiego, rodziców z obu stron i zm. z rodziny

18:00 - dziękczynna z prośbą o Boże Bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Elżbiety z ok. urodzin

18:00 - † Zofię i Stanisława Węglikowskich, Kazimierza Chachułę i Jana Piechowskiego oraz zm. z rodz. Dekowskich, Chachułów, Nowackich i Węglikowskich 

Sobota

02.12.2023

 

6:30 - † Wiesława Różyńskiego (4 r. śm.)


7:30 - † Małgorzatę Czapską (int. greg.)

7:30 - wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy w rodzinie


18:00 - † Męża Stefana Przybysz (2 r. śm.)

18:00 - † Helenę Wesołowską oraz rodziców Ludwikę i Stanisława Todrowskich

18:00 - † Andrzeja Krajewskiego (19 r. śm.) oraz zm. z rodz. Krajewskich i Chodkowskich

Niedziela

03.12.2023

I Niedziela Adwentu

 

6:30 - † Alicję Bielawską (int. popogrz.)


8:00 - † Edwina Siemińskiego (2 r. śm.)

8:00 - † Józefa Sieprawskiego (23 r. śm.) rodziców i rodzeństwo z obu rodzin


9:30 - † Jana i Katarzynę Kasińskich i zm. z rodziny

9:30 - † Małgorzatę Czapską (int. greg.)


11:00 - † Helenę (35 r. śm.) i zm. z rodz. Jaroszewskich i Blanków

11:00 - † Eugeniusza Kazanieckiego (int. od żony i dzieci)


12:30 - SUMA PARAFIALNA

12:30 - † zm. z rodziny Przewięźlikowskich i Szwedków


18:00 - † Jana Krużyckiego, Olgę Krużycką 

18:00 - † Filomenę i Henryka Żuchowskich, Stanisławę Szymańską, Bronisławę i Jana Kozłowskich