W piątek 3 maja obchodziliśmy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, głównej Patronki Polski, która jest naszym dorocznym odpustem. O godz. 9.30. Mszy Św odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił O. Lesław Ptak, jezuita. Podczas liturgii wysłuchać mogliśmy pieśni w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Appassionata” działającego w klubie „Kameleon” przy MSM w Toruniu. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc w organizację naszego odpustu parafialnego. Bóg zapłać za świadectwo wiary i miłości do Matki Bożej, za przystrojenie świątyni, posługi w czasie liturgii, prace porządkowe oraz za dary na stół plebanijny!