Back to Top
 • PARAFIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

  TORUŃ-RUBINKOWO 1

 • PARAFIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

  TORUŃ-RUBINKOWO 1

 • PARAFIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

  TORUŃ-RUBINKOWO 1

 • PARAFIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

  TORUŃ-RUBINKOWO 1

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

Wydarzenia w parafii
14 lipiec 2024 parafia

Świętojański Festiwal Organowy

68
Zapraszamy na inaugurację 39 Świętojańskiego Festiwalu Organowego w kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu w piątek 19 lipca o godz. 20.00. W naszym kościele koncert odbędzie się w sobotę 27 lipca o…
Gazetka "U Królowej Polski"
Slide background
GAZETKA U "KRÓLOWEJ POLSKI"

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

POBIERZ GAZETKĘ

INTENCJE MSZALNE

Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne na niedzielę 21 lipca 2024 r.

Spotkania modlitewne
Slide background
SPOTKAŁEM JEZUSA !!!

I CO DALEJ ?

DRUGA I CZWARTA NIEDZIELA MIESIĄCA - w salce przy zakrystii, spotkania również w wakacje

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO

MEDYTACJA NAD SŁOWEM

RODZAJE MODLITWY

KOTEMPLACJA

ŚWIADECTWA

KONFERENCJE

REKOLEKCJE WEWNĘTRZNE

MODLITWA WSTAWIENNICZA

ŻYWY KOŚCIÓŁ

WSPÓLNOTA

Spotkania modlitewne połączone z dzieleniem się Słowem Bożym oraz wiele wiele więcej.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE NIEDZIELA 28 LIPCA
(po wieczornej Mszy św.) ZAPRASZAMY!

Zapraszamy na pielgrzymkę

Zachęcamy do wzięcia udziału w 46 Pieszej Pielgrzymce z Torunia na Jasną Górę
(4 – 12 sierpnia).

(kliknij na film poniżej )

Więcej informacji i zapisy
Nasz kanał na YouTube

SŁOWO BOŻE

XVI Niedziela Zwykła

Rozważanie Ewangelii na XVI Niedzielę Zwykłą metodą Lectio Divina. 21 lipca 2024 r. rok B

Rozważanie

Warto dziś pomyśleć, jak nam udaje się organizować nasz odpoczynek. Możemy być bardziej efektywni w naszej pracy, jeśli wiemy, jak dobrze odpocząć. Często pewnie pracujemy dla Jezusa, ale czasem możemy nie rozumieć tego, że bardziej potrzebujemy pracować z Jezusem. Podobnie jest też z naszym odpoczynkiem. Czas wakacyjny jest ku temu dobrą okazją, by zobaczyć, czy bierzemy pod uwagę odnowienie nie tylko własnych sił życiowych, ale także naszych relacji z Jezusem i bliźnimi.

 

Słowo ks. proboszcza

Jak to dobrze, że Pan Jezus zna nasze potrzeby. Do niektórych mówi – idź odpocznij, a niektórych poucza, innych zaś dotyka uzdrawiającą obecnością. Dlaczego? Bo jest dobrym pasterzem, który patrząc przebitym sercem współodczuwa i współczuje, i działa.

Duchowa Adopcja

 • „Paczuszka dla Maluszka" w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu

  W niedzielę 12 grudnia 2021 roku w naszej parafii podjęliśmy już po raz dwudziesty pierwszy Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

 • Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

  Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II:

  „Drodzy rodzice. Bóg obdarzył was szczególnym powołaniem. By zachować życie ludzkie na ziemi, powołał do istnienia społeczność rodzinną. To wy jesteście pierwszymi stróżami i opiekunami życia jeszcze nienarodzonego, ale już poczętego. Przyjmujcie dar życia jako największą łaskę Boga, jako Jego błogosławieństwo dla rodziny, dla narodu, dla Kościoła. Wołam do wszystkich Ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku:
  Każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia! Jeszcze raz powtarzam to, co wielokrotnie mówiłem ‘życie ludzkie jest święte”. Nikt w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Bóg jest absolutnym Panem życia człowieka ukształtowanego na Jego obraz i podobieństwo.
  Życie ludzkie ma zatem charakter święty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla nienaruszalność samego Stwórcy. Bóg chroni życie zdecydowanym zakazem wypowiedzianym na Synaju „Nie będziesz zabijał”.

  Duchowa Adopcja powstała po objawieniach w Fatimie – była odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, postu i zadośćuczynienia za aborcję. Na świecie zainicjowała ją Błękitna Armia Matki Bożej Fatimskiej, zaś do Polski trafiła w 1987 roku. Po raz pierwszy zaszczepili ją oo. Paulini w kościele Świętego Ducha w Warszawie. Oficjalnie Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zaistniał od dnia 25.03.1994r. kiedy to przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej – Królowej Polski w czasie Mszy św. 60 obrońców życia złożyło uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Ruch otrzymał błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 25 kwietnia 1994r., jednocześnie powstał Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na Jasne Górze. Ruch został zarejestrowany w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

  Charyzmatem (cechami odróżniającymi Duchową Adopcję od innych posłannictw i posług ) jest to, że broni ona życia istoty niewinnej, najmniejszej i najbardziej bezbronnej i najbardziej konkretnej, dziecka nieznanego adoptującemu, ale znanego Bogu. Osoba adoptująca wyprasza u Boga dar miłości rodzicielskiej i pozostawienie przy życiu poczętego dziecka oraz prawe i godne życie dla niego po urodzeniu.

  Od adopcji prawnej odróżnia ją szczególny atrybut, że nie powoduje odłączenia dziecka od jego naturalnej rodziny. Adopcja prawna jest aktem usynowienia, bo daje dziecku prawo do nazwiska, i do wszystkich innych praw rodzinnych.

  Adopcja Duchowa wypływa z idei miłosiernej miłości dla istoty najmniejszej całkowicie bezbronnej, jest bezpośrednim powierzaniem Panu Bogu tego adoptowanego duchowo dziecka w modlitwie, w błaganiu o zmianę myślenia rodziców, w prośbach, aby wypełnieni miłością, nie zamykali się na nowe życie, nie bali się zubożenia tym życiem.

  Krucjata Modlitwy jest również inicjatywą modlitewną, służącą temu samemu głównemu celowi – obronie życia dzieci poczętych. Różnica polega na tym, że Krucjata Modlitwy jest ofiarą modlitewną w intencji wielu dzieci zagrożonych zagładą _ w Polsce i w świecie. Każdego roku po święcie Zwiastowania, na Jasnej Górze w Częstochowie obchodzona jest inauguracja Nowego Roku Krucjaty Modlitwy. Podawane są na każdy miesiąc intencje modlitewne. Krucjata jest modlitwą wielu osób we wspólnej intencji właściwej dla danego miesiąca. Ofiarą zobowiązującą każdego uczestnika Krucjaty jest Msza św. I przestąpienie do Komunii świętej w dowolny dzień powszedni w każdym miesiącu. Duchowa Adopcja jest ofiarą złożoną przez jedną osobę w intencji jednego poczętego dziecka zagrożonego zagładą- dziecka wybranego przez Boga. Uczestnicy Krucjaty nie składają uroczystych przyrzeczeń. Natomiast Duchowa Adopcja zapoczątkowuje uroczyste, publiczne Przyrzeczenie składane podczas liturgii, stanowiące odniesienie do Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

  Czym jest Duchowa Adopcja?

  Jest jedną z najprostszych form wypełniania Jasnogórskich Ślubów Narodu:

  „Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady!
  Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w Betlejemski Żłóbek, że odtąd staniemy wszyscy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu płacąc obficie własną krwią.
  Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelakiego Życia i za najcenniejszy Skarb Narodu. ( z „Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego – 1956r.)

  Duchowa Adopcja jest ofiarą modlitewną, której celem pierwszoplanowym jest ratowanie życia dziecka zagrożonego zabiciem
  Członkowie Duchowej Adopcji zobowiązują się przez 9 miesięcy modlić się codziennie o ocalenie bezbronnego, odrzucanego przez rodziców dziecka. Proszą o dar miłości rodzicielskiej, o to, by wahający zdecydowali się nie zabijać swojego dziecka, a ci , którzy chcą dokonać zabiegu zrozumieli, że popełniają w ten sposób dzieciobójstwo.

  Adoptujący odmawia każdego dnia jedną tajemnicę Różańca świętego i modlitwę, („Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością i za wstawiennictwem Św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu …”). Do modlitwy można dołączyć dodatkowe praktyki, na przykład częstą spowiedź św. Adorację Najświętszego Sakramentu, lekturę Pisma Św., pomoc potrzebującym, dodatkowe modlitwy, wyrzeczenie się czegoś np. abstynencja, post, pewne ograniczenia, działalność apostolska na rzecz obrony życia, itp.

  Kto może podjąć Duchową Adopcję?

  Może ją podejmować każdy chrześcijanin, zarówno osoby świeckie jak i konsekrowane – kobiety, mężczyźni, w dowolnym wieku a więc również młodzież. Także dzieci – ale pod dozorem rodziców.

  Jakie są owoce Duchowej Adopcji?

  Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i daru płodności oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

  Zachęcamy do przyłączenia do duchowej adopcji.

  Więcej o duchowej adopcji: https://www.duchowaadopcja.info

 • Niedziela Duchowej Adopcji

  W niedzielę 12 grudnia 2021 roku w naszej parafii podjęliśmy już po raz dwudziesty pierwszy Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

 • Podziękowanie za akcję "Paczuszka dla maluszka"

  "Dziękujemy za Wasze ogromne zaangażowanie, determinację, pomimo przeciwności losu, za chęci, otwarte serce pełne miłości do człowieka" czytamy w podziękowaniu jakie napłynęło do naszej parafii za przeprowadzenie akcji "Paczuszka dla Maluszka".

Z Życia Kościoła
Polityka cookies